NKRF-søk: Et samarbeid mellom NKRF og Riksrevisjonen


Denne nettsiden gir deg mulighet for lynraskt søk i NKRF (Norges Kommunerevisorforbund) sin dokumentbase for forvaltingsrevisjoner.

NKRF stiller således med datagrunnlaget og Riksrevisjonen med den tekniske løsningen.

Utgangspunktet for denne nettsiden var at Riksrevisjonen for egen del hadde behov for å kunne søke i rapporter fra NKRFs medlemmer. Rett og slett for å kunne følge med hva som produseres av forvaltningsrevisjoner på kommunalt plan. Riksrevisjonen laget således først en intern løsning, basert på høsting fra nett av alle NKRF-rapportene.

Samtidig hadde NKRF stort ønske om en lignende løsning.

Derfor og kort sagt, hvorfor ikke fikse litt på Riksrevisjonens interne løsning og legge den ut som en nettside?

Spørsmål, kommentarer og forslag til forbedringer mottas med takk.

Kontaktperson NKRF (datagrunnlaget): Daglig leder Rune Tokle
Kontaktperson Riksrevisjonen (teknisk løsning): Avdelingsdirektør Jan Roar Beckstrøm

Litt om "Søkeinnstillinger"

På søkesiden finnes det noen valg under menyen "Søkeinnstillinger". Her følger en kort gjennomgang av disse valgene.

Frasesøk

Frasesøk er søk etter ord som følger etter hverandre i teksten. Om du søker etter for eksempel "kommunens budsjett", så søker du altså etter denne frasen. Det er således ikke et Boolsk ELLER-søk, der du får treff på "kommunens" ELLER "budsjett".

Nøyaktig søk

Nøyaktig søk er nettopp det. Du får treff på nøyaktig det du søker etter. Om du søker etter for eksempel "eldreomsorg", så får du treff kun på dette, og ikke på "eldre" eller "omsorg".

Fuzzy søk

Fuzzy søk gir deg treff selv om søket skulle være noe omtrentlig, og det tillater skrivefeil. Du får således treff på for eksempel "riksrevisjon" om du skriver "riskrevisjn". Kan være verd å prøve om du ikke helt vet hvordan det du leter etter er formulert.

Kun treff på alle ord

Dette er vel selvforklarende. Du får treff på alle ord om du søker på flere ord samtidig, uavhengig av hvorvidt ordene finnes i samme dokument, i samme setning osv.

Prioriter nye dokumenter

Dette valget er basert på en såkalt decay-funksjon som definerer nyere dokumenter som mer aktuelle enn eldre dokumenter. Alt annet likt vil således nyere dokumenter komme høyere opp i søkeresultatet enn eldre dokumenter. Denne funksjonen bidrar også til å speede opp søket.
Powered by: